Dil Seçimi :
İlgili Bakanlıklar
Sağlıkta Dönüşüm
Sınırötesi Sağlık Hizmetleri
Yazı Boyutu:
SINIRÖTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ

Dinamik ve Sağlıklı Dış İlişkiler

Türkiye, kültürel bağı olan ülkeler başta olmak üzere birçok ülke ile kapsamlı ve yoğun bir işbirliğine sahiptir. Söz konusu işbirliği faaliyetlerine hukuki zemin kazandırılmasına teminen çeşitli ülkelerle Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmaları imzalanmıştır. 2002 yılında 33 ülke ile 39 adet Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmamız mevcut iken hâlihazırda 53 ülke ile 87 adet sağlık alanında işbirliği anlaşmamız vardır. Bu anlaşmalarda sağlık personeli ve uzman değişimi, sağlıkla ilgili tüm konularda bilgi ve deneyim alışverişi, bilimsel kuruluşlar arasında doğrudan temasların sağlanması, özel sektörün ticari girişimlerinin desteklenmesi konularına ağırlık verilmiştir. Ayrıca, son yıllarda başta Sudan, Yemen, Afganistan, Filistin, Balkanlar, Orta Asya ve Kafkas ülkeleri olmak üzere birçok ülke ile;

1. Sağlık sistemlerinin oluşturulmasında teknik destek,
2. Sağlık personelinin Türkiye’de ve ülkelerinde eğitimi,
3. Kongre ve konferansların düzenlenmesi,
4. Ameliyatların gerçekleştirilmesi

gibi faaliyetler hayata geçirilmekte ve bilgi, teknoloji ve tecrübeleri paylaşılmaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesine üye 53 ülkenin sağlık bakanları ve üst düzey yetkililerinin başkanlığında oluşan heyetlerle katıldığı Kopenhag’daki 56. Avrupa Bölge Komitesi Toplantısına Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ başkanlık etti. Yine 17-21 Mayıs 2010 tarihlerinde 193 üye ülkenin katıldığı 63. Dünya Sağlık Asamblesi Toplantısında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Başkan Yardımcılığı yaptı.

Eğitim Çalışmaları

Yukarıda belirtilen Sağlık İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde ya da Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık TİKA Başkanlığı’nın talepleri doğrultusunda pek çok ülkenin sağlık personeline (doktor, hemşire, sağlık memuru, teknisyen vb.) ülkemizde kısa ve uzun sureli eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında ve Bakanlık Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimler sonucu yabancı sağlık personeli ülkemizde kazandıkları bilgi ve tecrübeyi kendi halklarının hizmetine sunmaktadırlar. Söz konusu personelin ülkelerine dönüşte daha başarılı ve verimli bir şeklide hizmet verdikleri, bir kısmının bu eğitimlerden sonra mesleklerinde yükseldikleri heyetlerimizce bu ülkelere yapılan ziyaretlerde müşahede edilmektedir. Bu tür çalışmalar hem ilgili ülkenin insan kaynakları ve altyapısının gelişmesine destek sağlamakta, hem de bu ülkelerde Türkiye’nin tanıtımına katkı yapmaktadır.

Hasta Tedavileri

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, KKTC, Sudan ve Yemen, Sağlık Bakanlıkları ile mevcut Sağlık İşbirliği Anlaşmalarımız çerçevesinde, ülkelerinde tedavileri mümkün olmayan hastalar, belli bir kontenjan dâhilinde ülkemizde ücretsiz olarak tedavi edilmektedir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın talep ettiği durumlarda uygun görülen yabancı uyruklu hastalar da ülkemizde tedavi olmaktadır. Irak Sağlık Bakanlığı ile imzalanan Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zabtı ve Kosova Cumhuriyeti ile imzalanan Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte her iki ülkeden kontenjan dâhilinde hastaların Türkiye’de ücretsiz tedavileri sağlanacaktır.

İlaç ve Tıbbi Malzeme Yardımları

Başbakanlık AFAD Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık TİKA Başkanlığı’nın talepleri ve önerileri doğrultusunda zaman zaman yabancı ülkelere ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz yardımı da yapılmaktadır.

Yurtdışında Onarılan, Tıbbı Malzeme Desteği Verilen ve İşletme Desteği Sağlanan Sağlık Kuruluşları

Sudan Kalakla Türk Hastanesi
1996 yılında ülkemiz tarafından yaptırılan Kalakla Türk Hastanesi yeniden restore edildi. Türkiye’den temin edilen tıbbi cihaz ve malzemeler ile yeniden donatılarak 25 Haziran 2007 tarihinde hizmete açıldı.

Sudan Darfur Nyala Sahra Hastanesi
Türkiye Kızılay Genel Müdürlüğü’nce Nyala’da Sahra Hastanesi kuruldu. Hastane’nin sağlık personeli Bakanlık tarafından karşılanmaktadır. İlaç ve tıbbi malzeme stoklarındaki azalmanın takviyesi amacıyla Sudan’a ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Güney Sudan Juba Eğitim Hastanesi
Güney Sudan’ın başkentinde bulunan Juba Eğitim Hastanesi’nin Ameliyathane, Kadın Doğum, Çocuk ve Görüntüleme bölümünü tamamen ülkemizden temin edilen tıbbi cihaz ve malzemelerle donatıldı.

Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri
Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri Ozerk Bolgesi’ne mali, teknik ve insani yardımlar yapılmaktadır. Gökoğuz Yeri’nde bulunan Vulkaneşti, Komrat ve Cadır Lunga’da bulunan 3 hastanenin tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyaçları ülkemizden karşılanmıştır.

Etiyopya
Etiyopya’da bulunan Black Lion Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kadın Doğum, Çocuk, Görüntüleme, Yenidoğan ve Ameliyathane bölümlerini Türkiye’den temin edilen tıbbi cihaz ve malzemeler ile yeniden donatılmıştır.

Pakistan
Pakistan’da yaşanan sel felaketinden sonra bölgede bulunan 7 hastanenin tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyacını temin edilerek 21 ve 28 Ocak 2011 tarihlerinde gönderildi.

Ortak Sağlık Haftaları Düzenlenmesi

İmzalanan işbirliği anlaşmaları ve protokollere istinaden, muhatap ülkelerle Ortak Sağlık Haftaları etkinlikleri sürmektedir. Söz konusu etkinlikler kapsamında bir araya gelme fırsatı yakalayan karşılıklı ülke bilim adamları, uzmanları ve profesyonelleri karşılıklı görüş alışverişinde bulunmakta ve mevcut işbirliği potansiyelinin daha da geliştirilmesi yolları aranmaktadır. Bu itibarla, geçen zaman zarfında Afganistan, Sudan, Yemen, Nahçıvan, Irak ve Gökoğuz Yeri’nde Ortak Sağlık Haftaları düzenlenmiştir. Söz konusu etkinlikler kapsamında ülkemiz bilim adamları, sağlık uzmanları ve sağlık profesyonelleri ilgili ülkelerde ortak konferanslar ve çalıştaylar düzenlemişlerdir. Yine bu Sağlık Haftaları kapsamında doktorlarımız yabancı meslektaşlarıyla ortak ameliyatlar ve sağlık kontrolleri gerçekleştirmişlerdir.
Tasarım ve Teknoloji : Aren Tanıtım