Dil Seçimi :
İlgili Bakanlıklar
Derneğimiz
Misyon
Yazı Boyutu:

Sağlık Turizmi alanında araştırmalar yapmak.
Sağlık turizmi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Ülkemizde sağlık turizmini geliştirerek turizme katkıda bulunmak.

Tasarım ve Teknoloji : Aren Tanıtım