Dil Seçimi :
İlgili Bakanlıklar
Sağlıkta Dönüşüm
Türkiye'de Sağlık Eğitimi
Yazı Boyutu:
TÜRKİYE’de SAĞLIK EĞİTİM ve SAĞLIK İNSAN GÜCÜNÜN DURUMU

2010 yılı içinde yeni kurulanlarla birlikte tıp fakültesi sayısı 74’e ulaşmıştır. Bunlardan 61’inde tıp doktorluğu, 53’ünde de tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığına bağlı 61 eğitim ve araştırma hastanesinde de tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir. Diğer taraftan yeni kurulanlarla birlikte diş hekimliği fakülte sayısı 31’e, eczacılık fakültesi sayısı 19’a ulaşmıştır. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ‘na bağlı sağlıkla ilgili toplam 257 fakülte ve yüksekokul bulunmaktadır. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı toplam 283 adet de sağlık meslek lisesi mevcuttur.

Sağlık eğitimi sürekli yükseliyor

Ülkemizde tıp fakültesi sayısı 1986-1987 öğretim yılında 21 iken, 2008-2009 öğretim yılında 56’ya, bu fakültelerdeki öğrenci sayısı ise aynı dönemde 29.759’dan 35.454’e öğretim üyesi sayısı ise 2.007’den 8.695’e yükselmiştir. Buna göre bir öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı 14,8 iken 3,9 olmuştur. Bir öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı dikkate alındığında birçok Avrupa ülkesine göre iyi durumda olduğumuz görülmektedir.

Hekim sayıları sürekli artıyor

Türkiye’de 2010 yılı itibari ile halen 31.978’i pratisyen, 58.258’i uzman ve 20.975’i tıpta uzmanlık eğitimine devam eden olmak üzere toplam 111.211 hekim bulunmaktadır. Bu hekimlerin 63.622’si Sağlık Bakanlığında, 25.015’i üniversitelerde ve 22.574’ü özel sektörde çalışmaktadır.

Diş hekimliği fakültesi sayısı 1983-1984 öğretim yılında 8 iken 2008-2009 öğretim yılında 31’e yükselmiş olup bunların 19 tanesinde eğitim verilmektedir. Bu dönemde diş hekimliği fakültelerindeki öğrenci sayısı 3.598’de 6.322’ye ve öğretim üyesi sayısı 504’ten 1.355’e ulaşmıştır. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 7,1 iken 6,4 olmuştur. Ülkemizde aktif olarak çalışan 19.264 diş hekimi bulunmaktadır. Bunların 5.776’sı Sağlık Bakanlığı’nda 900’ü üniversitelerde ve 12.588’i de özelde çalışmaktadır.
Tasarım ve Teknoloji : Aren Tanıtım