Dil Seçimi :
İlgili Bakanlıklar
Sağlıkta Dönüşüm
Teşhis ve Tedavi Hizmetleri
Yazı Boyutu:
TEŞHİS ve TEDAVİ HİZMETLERİ

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde kamu hastaneleri teknolojik olarak yenilendi ve kapasiteleri artırıldı.

Devlet hastanelerimizde kamu - özel ortaklığı şeklinde hizmet alımına başlandı. 2002’ de tüm devlet hastanelerinde 18 olan manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazı sayısı 2010’da 247’ye, 121 olan bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı sayısı 375’e, 495 olan ultrasonografi (USG) cihazı sayısı 1.352’ye çıktı. Benzeri artış özel sektör ve üniversite hastanelerinde de gerçekleşti.

2002 yılında kamuda 869 olan yoğun bakım yatak sayısını 10 kat artırarak 2010 yılı sonunda 8.239’a çıkarıldı. Ülkede toplamda yoğun bakım yatak sayısı 8 kat arttı. Yoğun bakımlardaki hizmetleri seviyelendirerek verilen hizmet kalitesinde çok önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Devlet hastanelerimizin tamamında Hasta Hakları Birimini faaliyete geçirdik. Hastaların haklarının ihlal edilmediği, her aşamada bilgilendirildiği ve onayının alındığı, hiçbir ayrım yapılmadan her türlü tedaviyi aldığı, hekimini, kurumunu seçebildiği, mahremiyete hassasiyetle uyulan bir sağlık hizmeti hedeflendi. Bu amaçla ilgili mevzuat doğrultusunda devlet hastanelerinin tamamında Hasta Hakları Birimi faaliyete geçirildi. Vatandaşların hizmet alma hakkını temin için oluşturulan hasta hakları birimlerine sözlü veya yazılı olarak ihtiyaçların iletilmesi sağlandı.
Tasarım ve Teknoloji : Aren Tanıtım