Dil Seçimi :
İlgili Bakanlıklar
Derneğimiz
Hedefler
Yazı Boyutu:
Sağlık Turizmi hizmeti veren Kurum ve Kuruluşların işleyişinin, standardizasyonun belirlenmesinde, yurt içi ve yurt dışı araştırma, geliştirme ve çalışmalar yapmak. Sağlık Turizminin çeşitlendirilmesi için; planlı tedavi, diyaliz hastalarına tatil organizasyonu, kaplıca turizmi, yaşlılara, özürlülere tatil köyleri gibi projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarında bulunmak.

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren meslek kuruluşları, STK'lar, özel kuruluşlar ve resmi kurumların işbirliğini temin etmek. Ulusal, uluslararası mevzuatları ve AB mevzuatını takip ederek. Gelişme-lerden tarafları haberdar etmek, böylece sektörde dayanışmayı sağlamak.
Tasarım ve Teknoloji : Aren Tanıtım